DagSam har i 2020 udarbejdet en emballageguide, der kan guide dagligvareproducenterne i, hvordan man optimerer sin emballageanvendelse, så emballagens primære formål fastholdes, men at der også tages hensyn til miljø- og klimapåvirkning.

 

Ikke mindst med det kommende udvidede producentansvar for emballage, hvor producenterne pålægges ansvaret for emballager – også når de er blevet til affald – er det afgørende, at emballager udvikles med henblik på nemt at kunne genanvendes.

Emballageguiden er udarbejdet i en arbejdsgruppe under DagSam – Dagligvarebranchens Samarbejdsforum. I arbejdsgruppen har deltaget repræsentanter fra: MLDK – Mærkevareleverandørerne, ALDI, Coop, Dagrofa, REMA 1000, Salling Group, Arla Foods, Unilever og Reckitt Benckiser.

 

Find emballageguiden her

Formålet med guiden

Formålet med emballageguiden er at give et samlet overblik over, hvilke emballagematerialer og –designs, som de danske dagligvarekæder ideelt set foretrækker

Guiden skal derfor ses som branchens ønskede retning i forhold til valg og design af emballager, men ikke en facitliste. Fokus i guiden er salgsemballager (primæremballager) til både fødevarer og ikke-fødevarer.

 

Hvorfor en emballageguide?

Behovet for en emballageguide skal ses i sammenhæng med det kommende producentansvar for emballage. Senest 1. januar 2025 skal Danmark have indført producentansvar, hvilket betyder, at producenter af varer gøres ansvarlige for, at brugte emballager genanvendes.

Ved at følge anvisningerne i emballageguiden kan producenter sikre, at emballager designes til genanvendelse og dermed nedbringe omkostningerne forbundet med producentansvaret.