Om DagSam

DagSam er Dagligvarehandelens forum for effektivt samarbejde. Samarbejdet er organiseret i en forening, der formelt kan repræsentere forummets deltagere, dér hvor der et fælles mandat til dette.  

I DagSam mødes ledelsen fra Coop, DSK, Rema1000, Dagrofa, Lidl og Aldi med dagligvareleverandørerne, repræsenteret ved MLDK – Mærkevareleverandørerne, for at drøfte tværgående emner af fælles interesse.

Fælles er vi stærkere

I de senere år har specielt emner inden for CSR været diskuteret, ikke mindst set i lyset af de fælles udfordringer, som dagligvarebranchen møder, når der indføres producentansvar for emballager 1. januar 2025.

DagSam samarbejder derfor med Dansk Industri, Dansk Erhverv og Landbrug & Fødevarer om at organisere producentansvaret på vegne af vores medlemmer, således at vi får en kollektiv ordning, der på en miljømæssig og økonomisk optimal måde varetager producentansvaret for de medlemmer der ønsker at tilslutte sig en kollektiv ordning.

Selvom CSR-området på mange måder også er et konkurrenceområde, så er der en lang række problemstillinger – ikke mindst inden for emballageområdet – som bedst kan løses i fællesskab, hvor der skabes fælles rammer, hvor indenfor konkurrencen så kan udfolde sig. Et eksempel på en sådan tankegang illustreres bedst ved vores fælles pant- og retursystem til drikkevarer, hvor et fælles system til returtagning af de tomme emballager, dels har minimeret omkostningerne, dels har sikret en meget høj returtagning af tom emballage og ikke mindst har sikret stor grad af konkurrence inden for drikkevarer.


Om Foreningen DagSam

På en stiftende generalforsamling den 22. september 2021 blev DagSam etableret som en egentlig forening. Som foreningens formand blev valgt Niels Jensen, direktør i MLDK mens John Wagner, direktør i DSK blev valgt som næstformand.

DagSams medlemmer er fra dagligvarehandelen Aldi, Coop, Rema 1000, Dagrofa, Lidl og DSK mens leverandørerne er repræsenteret ved seks medlemmer af MLDK – mærkevareleverandørerne, således at der er ligelig repræsentation mellem handelen og leverandørerne.  

 

 

DagSams formål

DagSam skal initiere og løfte nationale brancheinitiativer sammen – og i samspil med myndighederne tage medansvar og løfte samfundsagendaer.

VANA – Dansk Emballageansvar

DagSam har eksisteret som et uformelt forum i en årrække, men er i 2021 etableret som en formel forening. Dette er sket i forbindelse med at DagSam har etableret en kollektivordning, med navnet VANA – dansk emballageansvar – for varetagelse af producentansvaret for emballage.

Se yderligere om VANA her

Tidligere projekter

DagSam har tidligere beskæftiget sig med emner såsom etableringen af produktdatabase, DADAS, der senere blev til GS1 TradeSync. DagSam har også tidligere indgået i drøftelser om, hvorvidt det var muligt at etablere en fælles kupon-indløsning, da kuponer var et stort diskussionsemne i Danmark i 2010.

Ligeledes har man diskuteret mulighederne for fælles etablering af en HD-uddannelse inden for dagligvarehandelen.