Producentansvar for emballager

Fra den 1. januar 2025 indføres et udvidet producentansvar for al emballageaffald i Danmark som følge af et EU-direktiv. Det betyder, at vareproducenterne og dagligvarehandelen får det finansielle og operationelle ansvar for at sikre, at alt emballageaffald indsamles og genanvendes således, at EU's målsætninger kan overholdes.  

læs mere

VANA – Dansk Emballageansvar

VANA – Dansk Emballageansvar blev stiftet som kollektivordning i november 2021 af Landbrug og Fødevarer, DagSam, Dansk Erhverv og Dansk Industri under det midlertidige navn, Dansk Emballage producentansvar. Kollektivordningen har i 2022 fået nyt navn: VANA - Dansk Emballageansvar.

læs mere

DagSam emballageguide

DagSam har i 2020 udarbejdet en emballageguide, der kan guide dagligvareproducenterne i, hvordan man optimerer sin emballageanvendelse, så emballagens primære formål fastholdes, men at der også tages hensyn til miljø- og klimapåvirkning.

læs mere

Digitale vandmærker og HolyGrail 

På europæisk plan er der stor interesse for at undersøge om nye teknologier kan bidrage til at øge genanvendelse af emballager og ikke mindst plastemballager. Læs mere om sorteringsteknologien, HolyGrail, her.

læs mere