På europæisk plan er der stor interesse for at undersøge om nye teknologier kan bidrage til at øge genanvendelse af emballager og ikke mindst plastemballager. 

 

DagSam er forankringspunktet for danske producenter og dagligvarehandlens deltagelse i det internationale udviklingsprojekt, HolyGrail. Holygrail sigter mod at teste, hvorvidt digitale vandmærker i emballager kan anvendes til at give en optimal affaldssortering.

HolyGrail projektet ledes af den europæiske mærkevareorganisation AIM, der således varetager projektledelsen for de mere end 165 virksomheder, brands, og organisationer der aktivt støtter projektet.

Projektet er finansielt støttet af Alliance to End Plastic Waste.

Digitale vandmærker og HolyGrail

Emballageaffald udgør en betydelig del af det affald, der genereres i danske husholdninger. Emballager,  ikke mindst til fødevarer, har ofte en meget kort levetid, og når emballagen har udtømt sin funktion, kasseres den som hovedregel og bidrager herved til de stigende affaldsmængder.

HolyGrail-projektet sigter mod at undersøge, om usynlige digitale vandmærker på emballagen kan give en større kvalitet i affaldssorteringen af brugt emballageaffald.

Teknologien er på én og samme tid simpel og meget avanceret. Emballagerne forsynes med digitale vandmærker, som inkorporeres i emballagernes grafiske design gennem en lille ændring i farvetoningen i printet – en ændring der ikke kan ses med det blotte øje – men som danner en kode, som en scanner, placeret i et sorteringsanlæg, kan aflæse. Koden kan vise, hvilket materiale emballagen er fremstillet af, hvilken vare emballagen har indeholdt, men også mange flere informationer. For plastemballager, der ikke har tryk, kan den digitale kode trykkes direkte i overfladen på emballagen i form af en tredimensional kode, der ligeledes kan aflæses i en scanner.

Digitale vandmærker gør det muligt at sortere fødevaregodkendte emballager fra ikke-fødevareemballager og at frasortere sort plast, som ellers typisk har været et problem at fange med konventionel sorteringsteknologi. Digitale vandmærker gør det også muligt, at en virksomhed tager sine egne emballager tilbage.

Succesfuld test på ARC – Amager Ressource Center i København

Som et led i projektet blev gennemført en såkaldt semi-industriel test i efteråret 2021, hvor emballager med digitale vandmærker blev testet under forhold, der ligner en traditionel affaldssortering. Denne del af projektet blev gennemført under ledelse af Københavns Kommune på testanlægget på ARC – Amager Ressource Center. Resultatet af testen viste, at sorteringsenheden læste 95% af emballagerne korrekt – og 95% af disse blev sorteret korrekt. 

På baggrund af den vellykkede test, arbejdes der nu på at gennemføre en endnu større industriel test i Tyskland, Frankrig og Danmark. Denne test planlægges gennemført i foråret 2023.

Udover at bidrage til en mere optimal affaldssortering er en anden fordel ved de digitale vandmærker, at mærket kan indeholde langt mere information end en vanlig stregkode. Der kan således eksempelvis lægges information ind til forbrugeren om, hvordan emballagen skal sorteres i husholdningerne, eller hvordan det pågældende produkt er produceret. Informationer, som forbrugeren kan tilgå gennem en mobilapp.

Selvom de digitale vandmærker giver mange muligheder, så er det først og fremmest mærkningens sorteringsevne, der testes i projektet, og det er ikke mindst meget relevant, når udvidet producentansvar på emballager indfører fra 1. januar 2025. Her vil digitale vandmærker kunne hjælpe med at øge genanvendelsen af ikke mindst plastemballager betydeligt.

 

Læs mere om HolyGrail her