VANA – Dansk Emballageansvar blev stiftet som kollektivordning i november 2021 af Landbrug og Fødevarer, DagSam, Dansk Erhverv og Dansk Industri under det midlertidige navn, Dansk Emballage producentansvar. Kollektivordningen har i 2022 fået nyt navn: VANA – Dansk Emballageansvar.

 

Med producentansvaret får den enkelte producent i princippet ansvaret for at sikre, at de emballager, som man sætter på markedet, efterfølgende indsamles og genanvendes. I praksis er dette naturligvis hverken muligt eller hensigtsmæssigt. I stedet kan man derfor tilslutte sig en kollektivordning, som på vegne af de virksomheder, der ønsker det, organiserer indsamling og genanvendelse af emballager.

VANA er således stiftet for at kunne sikre genbrug og genanvendelse af milliarder af emballager hvert år på vegne af de virksomheder, der tilslutter sig. VANA skal sikre indsamling og sortering samt sørge for at de indsamlede materialer genanvendes.

 

Læs mere om VANA her