LOVENDE AFFALDSSORTERING: Gennem det seneste halve år har man i HolyGrail-projektet lavet en såkaldt semi-industriel test af, hvordan digitale vandmærker optimerer sorteringen af emballager i affaldsbehandlingen. Der er nu blevet evalueret på testen, og resultaterne er lovende for projektets videre udvikling.

I den semi-industrielle test har man efterlignet virkelige forhold, så emballagerne minder om dem, man smider i skraldespanden, som jo ofte er maste og beskidte. Herefter har man testet, hvordan emballagerne med de digitale vandmærker er blevet sorteret ved hjælp af en nyudviklet detekteringsenhed, der kan læse og afkode de digitale vandmærker.

 

Teknologi kan sortere i nye fraktioner

Resultaterne viser, at den digitale vandmærketeknologi muliggør en meget detaljeret sortering af emballageaffald i stor skala. Eksempelvis kan teknologien anvendes til at sortere brugte emballager i fødevaregodkendte og ikke-fødevaregodkendte fraktioner. Det har også vist sig, at teknologien kan åbne op for frasortering af fraktioner af nye affaldsstrømme, der ikke findes i øjeblikket, f.eks. til kosmetiske eller vaske- og rengøringsmidler, som producenter kan have en interesse i frasorteres til senere genanvendelse.

Dette vil åbne op for nye genanvendelsesstrømme, og effektivt overvinde begrænsningerne i de nuværende sorteringsteknologier (NIR), hvor der anvendes nær-infrarød teknologi til at sortere emballager. Anvendelsen af digitale vandmærker vil dermed kunne fremme en ægte cirkulær økonomi for emballage, noget der kan give markante besparelser, når Danmark fra 2025 indfører udvidet producentansvar for emballage.

 

Imponerende detektionsrate af emballagerne på 99%

Resultater på tværs af alle testede kategorier af plastemballagemateriale viste, at sorteringsenheden opnåede en imponerende detektion på 99% – altså at 99% af emballagerne blev korrekt genkendt – og 95% af emballagerne blev sorteret, hvilket betyder, at der var 95% renhed i de udsorterede emballagematerialer.

Den semi-industrielle test har dermed bevist, at digitale vandmærker kan øge intelligent sortering af emballageaffald i stor skala og muliggøre nye genanvendelsesstrømme, der i øjeblikket ikke eksisterer, hvilket er et grundlag for at nå EU’s genanvendelsesmål. Gennemførslen af fase 3 er endnu ikke besluttet, men det forventes at ske inden for meget kort tid.

 

Danske og internationale mærkevareleverandører bidrager til projektet

Fra Danmark har der ligeledes været en række brands og organisationer der har deltaget i projektet, eksempelvis Arla, Orkla og Schulstad. MLDK har ligeledes deltaget i projektet på vegne af DagSam.

HG-Projektet falder i 3 faser, hvor fase 1 var udviklingen af den sorteringsenhed, der kan sortere de emballager, der er forsynet med digitale vandmærke, fase 2 er den semi-industrielle test, hvor teknologien testes i store skala, og fase 3 er en egentlig markedstest, hvor teknologien testes under industrielle forhold på tre markeder, Tyskland, Frankrig og Danmark.

OM HOLYGRAIL 2.0
Udviklingsprojektet HolyGrail 2.0, som er ledet af AIM og støttet af Alliance to End Plastic Waste, har igennem det seneste halve år gennemført en såkaldt semi-industriel test af, hvordan digitale vandmærker optimerer sorteringen af emballager i affaldsbehandlingen. Testen er ledet af Københavns Kommune og gennemført på forsøgsanlægget på Amager Ressource Center, ARC. I HolyGrail-projektet deltager mere end 165 brands, retailere og organisationer, der opererer i Europa.

Læs mere om HolyGrail her

 

Del nyheden: